שרטוטי בניה


הדפסת תוכניות בניה שחור לבן קווי

הדפסת פלוטר שחור לבן - a4 תוכניות בניה בשחור לבן ₪0.20
הדפסת פלוטר שחור לבן - a3 תוכניות בניה בשחור לבן ₪0.50
הדפסת פלוטר שחור לבן - a2 תוכניות בניה בשחור לבן ₪6.00
הדפסת פלוטר שחור לבן - a1 תוכניות בניה בשחור לבן ₪9.00
הדפסת פלוטר שחור לבן - a0 תוכניות בניה בשחור לבן ₪10.00
הדפסת פלוטר שחור לבן - מטר אורך תוכניות בניה בשיטת קווי ₪10.00

הדפסת תוכניות בניה צבע קווי

הדפסת פלוטר צבע - a4 תוכניות בניה בצבע ₪0.50
הדפסת פלוטר צבע - a3 תוכניות בניה בצבע ₪1.50
הדפסת פלוטר צבע - a2 תוכניות בניה בצבע ₪9.00
הדפסת פלוטר צבע - a1 תוכניות בניה בצבע ₪13.00
הדפסת פלוטר צבע - a0 תוכניות בניה בצבע ₪15.00
הדפסת פלוטר צבע - מטר אורך תוכניות בניה בשיטת קווי ₪15.00

הדפסת תוכניות בניה צבע משטחי

הדפסת פלוטר צבעוני משטחי צבע a2 תוכניות בניה בשיטת משטחי צבע ₪8.00
הדפסת פלוטר צבעוני משטחי צבע a1 תוכניות בניה בשיטת משטחי צבע ₪15.00
הדפסת פלוטר צבעוני משטחי צבע a0 תוכניות בניה בשיטת משטחי צבע ₪25.00
הדפסת פלוטר צבעוני משטחי צבע - מטר אורך בשיטת משטחי ₪25.00

כל המחירים כוללים מע"מ

להזמנה יש ללחוץ כאן